ostatni Mohikanin


ostatni Mohikanin
ostatni Mohikanin {{/stl_13}}{{stl_7}}'ostatni przedstawiciel jakiejś grupy, zawodu itp., który uosabia całą jej (jego) przeszłość i tradycje': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prowadzić badania wśród ostatnich Mohikanów artystycznego kowalstwa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Mohikanin — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}ostatni Mohikanin {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostatni — 1. podn. Do ostatniego tchnienia «do śmierci»: (...) dochowa wierności do ostatniego tchnienia... T. Parnicki, Orły. 2. Do ostatniej koszuli «do wyczerpania całych zasobów np. pieniężnych»: (...) to anioł nie człowiek, gdy ktoś w potrzebie,… …   Słownik frazeologiczny

  • Mohikanin — książk. Ostatni Mohikanin a) «ostatni przedstawiciel jakiejś grupy, jakiegoś rodu itp.»: Mój Boże, jak niewielu pisarzy ma dziś w swoim archiwum własne rękopisy! Tylko ostatni Mohikanie piszą piórem, kreślą, poprawiają, dopisują... K. Gałczyńska …   Słownik frazeologiczny

  • Mohikanin — m V, DB. Mohikaninanina; lm M. Mohikaninanie, DB. Mohikaninanów «przedstawiciel jednego z wymarłych już dziś plemion Indian Ameryki Północnej» ◊ Ostatni Mohikanin «osoba będąca ostatnim przedstawicielem jakiejś grupy, jakiegoś rodu itp. lub osoba …   Słownik języka polskiego